Bohoslužobný poriadok

na obdobie 8.10.2018 – 21.10.2018

Rozpis liturgických slávení
na obdobie 8.10.2018 – 14.10.2018
Rozpis liturgických slávení
na obdobie 15.10.2018 – 21.10.2018

Rozpis liturgických slávení<br>na obdobie 8.10.2018 – 14.10.2018

Rozpis liturgických slávení<br>na obdobie 15.10.2018 – 21.10.2018