Bohoslužobný poriadok

na obdobie 11.9.2017 – 24.9.2017

Rozpis liturgických slávení
na obdobie 11.9.2017 – 17.9.2017
Rozpis liturgických slávení
na obdobie 18.9.2017 – 24.9.2017

Rozpis liturgických slávení<br>na obdobie 11.9.2017 – 17.9.2017

Rozpis liturgických slávení<br>na obdobie 18.9.2017 – 24.9.2017