Bohoslužobný poriadok

na obdobie 13.8.2018 – 26.8.2018

Rozpis liturgických slávení
na obdobie 13.8.2018 – 19.8.2018
Rozpis liturgických slávení
na obdobie 20.8.2018 – 26.8.2018

Rozpis liturgických slávení<br>na obdobie 13.8.2018 – 19.8.2018

Rozpis liturgických slávení<br>na obdobie 20.8.2018 – 26.8.2018