Kňazi pôsobiaci vo farnosti

Farár farnosti,
protopresbyter Prešovského protopresbyteriátu
Mgr. Rastislav Baka (od roku 2010) Mgr. Rastislav Baka
Kaplán farnosti Mgr. Matúš Verba (od roku 2014) Mgr. Matúš Verba
Výpomocný duchovný doc. ThDr. Štefan Paločko, PhD. (od roku 2007) doc. ThDr. Štefan Paločko, PhD. (od roku 2007)
Výpomocný duchovný Mgr. Peter Jambor (od roku 2017) Mgr. Peter Jambor (od roku 2017)
Informácie o ďalších kňazoch pôsobiacich v našej farnosti v minulosti môžete nájsť na stránke arcibiskupstva.